[PHP][MySQL] Infinite loop di dalam while semasa memanggil fetch_assoc()

Semasa memanggil fetch() untuk mendapatkan hasil dari pertanyaan (query) SQL. Kod yang saya punyai adalah Gelung (loop) while ini berjalan tanpa henti. Setelah diteliti, saya menggunakan pemboleh ubah yang sama pada kedua-dua pertanyaan (query) 1 dan 18. Setelah menggunakan pemboleh ubah yang berbeza, akhirnya kod ini berjalan dengan sempurna.

[PHP][MYSQL] Statement tidak berfungsi

Saya mengalamai satu masalah di mana query MySQL UPDATE tidak berfungsi. Agak pelik apabila $db->prepare dan $db->query memberi respon yang kosong, tiada perubahan database server tiada juga error dalam log. Disebabkan itu, saya cuba melakukan query tersebut di sekeliling code untuk mencari di manakah query tersebut berfungsi dan di mana tidak. Lalu saya dapati query… Read more »