[PHP][MySQL] Infinite loop di dalam while semasa memanggil fetch_assoc()

Semasa memanggil fetch() untuk mendapatkan hasil dari pertanyaan (query) SQL. Kod yang saya punyai adalah Gelung (loop) while ini berjalan tanpa henti. Setelah diteliti, saya menggunakan pemboleh ubah yang sama pada kedua-dua pertanyaan (query) 1 dan 18. Setelah menggunakan pemboleh ubah yang berbeza, akhirnya kod ini berjalan dengan sempurna.

1071 – Specified key was too long; max key length is 767 bytes

Masalah ini agak mudah untuk diselesaikan. Saya mendapat ralat ini apabila cuba menggunakan nilai yang amat besar pada max length di dalam kolum sql. Cara untuk mengatasi masalah ini adalah menetapkan collation pada kolum tersebut kepada latin_swedish_ci.