1071 - Specified key was too long; max key length is 767 bytes

Masalah ini agak mudah untuk diselesaikan. Saya mendapat error ini apabila cuba menggunakan nilai yang amat besar pada max length pada kolum sql.

Cara untuk mengatasi masalah ini adalah menetapkan collation pada kolum tersebut kepada latin_swedish_ci.

1071 - Specified key was too long; max key length is 767 bytes
Share this