Menu Close

1071 – Specified key was too long; max key length is 767 bytes

Masalah ini agak mudah untuk diselesaikan. Saya mendapat ralat ini apabila cuba menggunakan nilai yang amat besar pada max length di dalam kolum sql.

Cara untuk mengatasi masalah ini adalah menetapkan collation pada kolum tersebut kepada latin_swedish_ci.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *