fatal: unable to connect to cache daemon: Permission denied

Saya mempunyai masalah untuk caching nama dan kata laluan git menggunakan $ git config –global credential.helper cache. Saya mendapat ralat ini semasa cuba push kod ke GitLab. fatal: unable to connect to cache daemon: Permission denied Penyelesaiannya adalah dengan membetulkan keizinan (permission). $ sudo chown -R ~/.git-credential-cache/

[Javascript] Uncaught TypeError: $.ajax is not a function

Saya mendapat ralat ini apabila cuba menggunakan ajax. Uncaught TypeError: $.ajax is not a function at HTMLButtonElement. ((index):40) at HTMLButtonElement.dispatch (jquery-3.3.1.slim.min.js:2) at HTMLButtonElement.v.handle (jquery-3.3.1.slim.min.js:2) Kod yang saya gunakan adalah seperti berikut Masalah ini berpunca daripada versi jQuery yang saya gunakan. Saya menggunakan versi slim di mana fungsi ajax telah dibuang. Penyelesaiannya adalah menggunakan versi full.

Uncaught TypeError: Cannot read property ‘fn’ of undefined

Semasa saya migrasi dari bootstrap 3 ke 4, saya mempunya ralat yang pelik di dalam konsol log Chrome. Uncaught TypeError: Cannot read property ‘fn’ of undefined at util.js:56 at util.js:10 at bootstrap.min.js:6 at bootstrap.min.js:6 Sekiranya anda mendapat ralat ini, kemungkin anda memuat bootstrap terlebih dahulu dan jQuery kemudian. Punca ralat Penyesaiannya adalah dengan memuat jQuery… Read more »

Cannot start “/usr/sbin/sendmail”: executable not found (adjust *sendmail* variable)

Saya mempunyai masalah dengan crontab dimana email tidak dihantar kepada saya. Jadi, saya membuat percubaan menghantar email echo ‘This is a test.’ | mail -v -s ‘test message’ [email protected] Tetapi ralat ini pula muncul Cannot start “/usr/sbin/sendmail”: executable not found (adjust *sendmail* variable) Ini menandakan saya tiada klien email yang dipasang. Solusinya amat mudah. Saya… Read more »

[PHP][MySQL] Infinite loop di dalam while semasa memanggil fetch_assoc()

Semasa memanggil fetch() untuk mendapatkan hasil dari pertanyaan (query) SQL. Kod yang saya punyai adalah Gelung (loop) while ini berjalan tanpa henti. Setelah diteliti, saya menggunakan pemboleh ubah yang sama pada kedua-dua pertanyaan (query) 1 dan 18. Setelah menggunakan pemboleh ubah yang berbeza, akhirnya kod ini berjalan dengan sempurna.

Telegram webhook Read timeout expired

Bagi anda yang mempunyai masalah bot di Telegram tidak berfungsi secara tiba-tiba, anda boleh menyemak status webhook anda dengan menggunakan getWebhookInfo Dalam kes saya, last_error_message menyatakan Read timeout expired. Error ini mengatakan bahawa server saya tidak memberi respon dalam jangka masa yang panjang. Penyelesaiannya agak mudah, tapi bergantung kepada bahasa program yang anda gunakan. Anda… Read more »

-bash: 7z: command not found

Berkait dengan entri saya sebelum ini berkaitan 7zip, saya agak keliru dengan pemasangan 7zip pada Ubuntu. Ini kerana terdapat beberapa pakej 7zip pada Ubuntu. Sekiranya anda mendapat error -bash: 7z: command not found apabila mahu mengekstrak archive walaupun anda telah memasang 7zip, ini adalah kerana anda telah memasang pakej p7zip. Yang anda perlukan adalah pakej… Read more »

Zip unsupported compression method 99

Hari ini saya menghadapi masalah mengekstrak fail Zip menggunakan unzip pada Ubuntu. error yang saya dapat adalah: skipping: archive.zip unsupported compression method 99 Masalah ini adalah kerana archive tersebut dibuat menggunakan 7zip. Untuk memasang 7zip pada Ubuntu atau Debian, pasang pakej p7zip-full. sudo apt install p7zip-full Lalu anda boleh mengekstrak archive tersebut dengan 7z x… Read more »

Wget senarai url berserta nama di dalam fail

Saya mempunyai fail yang mempunyai banyak url berserta nama. Contoh seperti ini: http://example.com/media.mp4 video.mp4 http://example.com/media.mkv video.mkv Berdasarkan senarai tersebut, saya mahu memuat turun http://example.com/media.mp4 lalu menamakan fail tersebut sebagai video.mp4. Hal ini menjadi sulit kerana senarai yang saya miliki adalah ribuan baris. Solusinya adalah dengan menulis kod bash: Gantikan video.txt dengan nama fail senarai anda…. Read more »