Menu Close

[Javascript] Uncaught TypeError: $.ajax is not a function

Saya mendapat ralat ini apabila cuba menggunakan ajax.

Kod yang saya gunakan adalah seperti berikut
[code lang=”javascript”]$.ajax({
type: "POST",
url: "process.php",
data: {urls:urls},
dataType: "json",
success: function(data){
alert("success");
}
});[/code]

Masalah ini berpunca daripada versi jQuery yang saya gunakan. Saya menggunakan versi slim di mana fungsi ajax telah dibuang.
Penyelesaiannya adalah menggunakan versi full.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *