Browsed by
Tag: ajax

[Javascript] Uncaught TypeError: $.ajax is not a function

[Javascript] Uncaught TypeError: $.ajax is not a function

Saya mendapat ralat ini apabila cuba menggunakan ajax. Uncaught TypeError: $.ajax is not a function at HTMLButtonElement. ((index):40) at HTMLButtonElement.dispatch (jquery-3.3.1.slim.min.js:2) at HTMLButtonElement.v.handle (jquery-3.3.1.slim.min.js:2) Kod yang saya gunakan adalah seperti berikut Masalah ini berpunca daripada versi jQuery yang saya gunakan. Saya menggunakan versi slim di mana fungsi ajax telah dibuang. Penyelesaiannya adalah menggunakan versi full.