0

[Javascript] Uncaught TypeError: $.ajax is not a function

Saya mendapat ralat ini apabila cuba menggunakan ajax.

Uncaught TypeError: $.ajax is not a function
  at HTMLButtonElement. ((index):40)
  at HTMLButtonElement.dispatch (jquery-3.3.1.slim.min.js:2)
  at HTMLButtonElement.v.handle (jquery-3.3.1.slim.min.js:2)

Kod yang saya gunakan adalah seperti berikut

$.ajax({
 type: "POST",
 url: "process.php",
 data: {urls:urls},
 dataType: "json",
 success: function(data){
  alert("success");
 }
});

Masalah ini berpunca daripada versi jQuery yang saya gunakan. Saya menggunakan versi slim di mana fungsi ajax telah dibuang.
Penyelesaiannya adalah menggunakan versi full.

0

Uncaught TypeError: Cannot read property ‘fn’ of undefined

Semasa saya migrasi dari bootstrap 3 ke 4, saya mempunya ralat yang pelik di dalam konsol log Chrome.

Uncaught TypeError: Cannot read property 'fn' of undefined
  at util.js:56
  at util.js:10
  at bootstrap.min.js:6
  at bootstrap.min.js:6

Sekiranya anda mendapat ralat ini, kemungkin anda memuat bootstrap terlebih dahulu dan jQuery kemudian.

Punca ralat

<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-ChfqqxuZUCnJSK3+MXmPNIyE6ZbWh2IMqE241rYiqJxyMiZ6OW/JmZQ5stwEULTy" crossorigin="anonymous"></script>
<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>

Penyesaiannya adalah dengan memuat jQuery terlebih dahulu

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.3/js/bootstrap.min.js" integrity="sha384-ChfqqxuZUCnJSK3+MXmPNIyE6ZbWh2IMqE241rYiqJxyMiZ6OW/JmZQ5stwEULTy" crossorigin="anonymous"></script>