Browsed by
Category: Javascript

[Javascript] Uncaught TypeError: $.ajax is not a function

[Javascript] Uncaught TypeError: $.ajax is not a function

Saya mendapat ralat ini apabila cuba menggunakan ajax. Uncaught TypeError: $.ajax is not a function at HTMLButtonElement. ((index):40) at HTMLButtonElement.dispatch (jquery-3.3.1.slim.min.js:2) at HTMLButtonElement.v.handle (jquery-3.3.1.slim.min.js:2) Kod yang saya gunakan adalah seperti berikut Masalah ini berpunca daripada versi jQuery yang saya gunakan. Saya menggunakan versi slim di mana fungsi ajax telah dibuang. Penyelesaiannya adalah menggunakan versi full.

Uncaught TypeError: Cannot read property ‘fn’ of undefined

Uncaught TypeError: Cannot read property ‘fn’ of undefined

Semasa saya migrasi dari bootstrap 3 ke 4, saya mempunya ralat yang pelik di dalam konsol log Chrome. Uncaught TypeError: Cannot read property ‘fn’ of undefined at util.js:56 at util.js:10 at bootstrap.min.js:6 at bootstrap.min.js:6 Sekiranya anda mendapat ralat ini, kemungkin anda memuat bootstrap terlebih dahulu dan jQuery kemudian. Punca ralat Penyesaiannya adalah dengan memuat jQuery terlebih dahulu