Menu Close

ModuleNotFoundError: No module named ‘_lzma’

Saya mempunyai masalah menjalankan Instaloader di mana terdapat modul yang diperlukan, tidak wujud.

ModuleNotFoundError: No module named '_lzma'

Saya menggunakan Python 3.7.1 yang dibina daripada sumber kod (source code). Jadi penyelesaiannya mungkin berbeza sekiranya anda memasang dari pengurus pakej (package manager)

Untuk menyelesaikan masalah ini, anda perlu memasang liblzma-dev

$ sudo apt install liblzma-dev

Lalu bina semua Python anda seperti biasa.
Dalam kes saya,

$ ./configure -enable-optimizations
$ make -j 4
$ sudo make install

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *