Browsed by
Tag: gitlab

Batalkan git commit

Batalkan git commit

Jika anda tersilap membuat commit tetapi belum push ke git, sebagai contoh commit ke branch yang salah atau salah ejaan, anda boleh batalkan commit tersebut. Terdapat 2 cara. Cara pertama, soft reset yang mana hanya akan batalkan commit yang terbaharu tetapi tidak membatalkan perubahan pada fail anda. $ git reset –soft HEAD~1 Cara kedua pula adalah hard reset. Cara ini berbahaya kerana segala perubahan pada fail anda akan dibatalkan. $ git reset –hard HEAD~1 Rujukan: https://stackoverflow.com/a/3197432