Memilih Kolum serta Membuang Perkataan Berulang dari Output Commandline

Sebentar tadi saya cuba melihat senarai pengguna yang log masuk ke salah satu server. Di sini saya ingin kongsikan cara untuk menapis hasil yang kita mahu dari output yang panjang berjela di dalam commandline. Untuk melihat senarai pengguna yang log masuk melalui shell adalah dengan menjalankan perintah $ lsof -i -n | egrep ‘\<sshd\>’ Anda… Read more »