0

Konfigurasi Nginx untuk Rapidleech Berserta Password

Rapidleech adalah satu program PHP yang amat berguna. Rapidleech memudahkan proses muat turun dari beratus laman filehosting.

Bagi pengguna Nginx, cara memasangnya agak berbeza berbanding Apache. Saya andaikan anda telahpun memuat turun source Rapidleech daripada Github.

Pasang pakej yang diperlu untuk mencipta .htpasswd

$ sudo apt update
$ sudo apt install apache2-utils

Cipta fail password (.htpasswd)

$ sudo htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd rapid
 • Gantikan rapid kepada username yang anda mahukan.

Tambahkan kod di bawah ke dalam konfigurasi Nginx

location ^~ /rap1d {
  auth_basic "Ding Dong Bell";
  auth_basic_user_file <strong>/etc/nginx/.htpasswd</strong>;
  location ~ .php { 
    fastcgi_pass unix:/run/php/php7.1-fpm.sock;
    include snippets/fastcgi-php.conf;
  } 
}
 • Ubah rap1d kepada lokasi dimana anda menyimpan skrip PHP Rapidleech.

Kemudian reload Nginx

$ sudo systemctl reload nginx
0

Panduan Memasang pyLoad pada Linux

pyLoad adalah alat yang amat berguna untuk memuat turun fail dari file-hosting. Fungsinya utamanya sama seperti Rapidleech, Plowshare, serta jDownloader. Alat seperti ini memudahkan kerana anda tidak perlu melihat iklan sekaligus mempermudah serta mempercepatkan proses muat turun.

Sebab utama saya memilih pyLoad adalah kerana pyLoad mempunyai WebUI dan juga mempunyai komiti yang aktif. Ini amat memudahkan penggunaan saya. Tetapi, memasang pyLoad agak sulit bagi mereka yang kurang berpengalaman.

Sebelum memulakan, pastikan anda menggunakan Linux serta mempunyai akses root. Di dalam panduan ini, saya menggunakan Ubuntu 16.04 64bit.

Pasangkan pakej yang diperlukan

$ sudo apt update
$ sudo apt install python python-dev python-pip python-imaging python-qt4 libjpeg62 libjpeg62-dev tesseract-ocr rhino sqlite3

Pasang modul python menggunakan pip

$ pip install --user pycurl pycrypto pyOpenSSL jinja beaker

Muat turun kod sumber pyLoad versi stabil dari github

$ git clone -b stable https://github.com/pyload/pyload
$ cd pyload

Mulakan pyLoad buat kali pertama

$ python pyLoadCore.py

Ikut arahan di skrin dan pastikan semua parameter di system status bertanda OK.

Nota:

 • Proses ini dapat diulang dengan menggunakan parameter -s, pyload pyLoadCore.py -s.
 • Biarkan listen address pada 0.0.0.0. Gunakan 127.0.0.1 sekiranya anda hanya mahu menggunakannya pada localhost.
 • Gunakan port 1025 dan ke atas kerana port 1024 dan kebawah memerlukan akses root.

Mulakan pyLoad

$ python pyLoadCore.py

Anda akan melihat log pada paparan ssh jika pyLoad berjaya dipasang. WebUI boleh diakses pada http://localhost:8000.

Laman utama pyLoad: pyload.net (kod sumber)