bash: ./program: cannot execute binary file: Exec format error

Saya mendapat error ini semasa pemasangan Hugo. Ini kerana saya memuat turun versi architecture yang salah. Server saya adalah 64bit tetapi saya memuat turun amd64.

bash: ./program: cannot execute binary file: Exec format error
Share this