[SQL] SELECT pelbagai nilai dari kolumn yang sama

Saya mempunyai masalah untuk memilih beberapa nilai dari kolum yang sama. Contohnya seperti di bawah.

Table: names

idfirst_namelast_name
0AhmadFirdaus
1MuhammadAmir
2SyedAmar

Sekiranya kita mahu memilih kolum first_name yang mempunyai nilai Ahmad dan Muhammad, statement

SELECT * from names WHERE first_name="Ahmad" AND first_name="Muhammad"

tidak akan berjalan seperti yang kita kehendaki kerana 2 nilai atau lebih tidak boleh berada di dalam 1 kolum yang sama. Jadi cara untuk selesaikannya adalah dengan menggunakan IN.

<br />
SELECT * from names WHERE first_name IN (Ahmad,Muhammad)<br />
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *