sysctl: cannot stat /proc/sys/vm/nr_hugepages: No such file or directory

Saya mendapat error ini semasa cuba menggunakan Hugepages pada Ubuntu 16.04. Saya telah mencari di Google namun tiada hasil

Pada sebelum ini, saya telah cuba menukar saiz Hugepages dengan melakukan command:

$ vm.nr_hugepages = 128

Namun saya mendapat error sysctl: cannot stat /proc/sys/vm/nr_hugepages: No such file or directory

Setelah saya menyiasat, saya dapati ini adalah kerana default kernal yang saya pakai tidak menyokong Hugepages. Oleh kerana itu, saya telah memasang kernel 4.10 daripada repository memandangkan saya menggunakan Ubuntu 16.04:

$ sudo apt install linux-generic-hwe-16.04

Kemudian reboot

Cara memasang kernel pada sistem anda mungkin berbeza melainkan anda menggunakan Ubuntu 16.04 seperti saya.

sysctl: cannot stat /proc/sys/vm/nr_hugepages: No such file or directory
Share this