Wget senarai url berserta nama di dalam fail

Saya mempunyai fail yang mempunyai banyak url berserta nama. Contoh seperti ini:

http://example.com/media.mp4 video.mp4
http://example.com/media.mkv video.mkv

Berdasarkan ssnarai tersebut, saya mahu memuat turun http://example.com/media.mp4 lalu menamakan fail tersebut sebagau video.mp4. Hal ini menjadi sulit kerana senarai yang saya miliki adalah ribuan baris.

Solusinya adalah dengan menulis kod bash:

while read a b; do wget -c -O "$b" "$a"; done < video.txt
  • Ubah video.txt kepada nama fail senarai anda.

Dan jalankan skrip bash tersebut

bash download_video.sh

Wget akan membaca setiap baris lalu membahagikan url dan nama ke dalam variable.

Sumber: https://stackoverflow.com/a/36193156

Wget senarai url berserta nama di dalam fail
Share this