Cara Menukar Default Editor bagi Crontab

Crontab adalah satu kemudahan yang wujud di dalam sistem Linux yang digunakan untuk melakukan tugas secara automatik pada setiap masa yang ditetapkan.
[]()Sekiranya anda cuba menyunting crontab, mungkin anda akan dipaparkan dengan *editor* pico. Jadi di sini saya ingin menunjukkan cara menukar kepada *text editor* kegemaran anda. Dalam kes ini, nano.

Run sebagai root

export EDITOR=nano``

Cara Menukar Default Editor bagi Crontab
Share this